Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práva a povinnosti členů

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ VÝCVIKU V ZKO NETOLICE
 
 
PRÁVA  - každý, kdo řádně a včas zaplatí členský příspěvek (který je splatný okamžitě při zahájení a dále potom vždy do 30. listopadu předcházejícího roku) má právo: - cvičit v prostorách cvičišť (u motokrosové tratě, na Jáně) - účastnit se organizovaného výcviku ve stanovené výcvikové dny
 
POVINOSTI - na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci, a má platné očkování proti parvoviróze, vzteklině a psince (očkování je třeba prokázat předložením očkovacího průkazu) - ke psu se chová ohleduplně (nepřetěžuje ho a netýrá nepřiměřenými tresty) nejen při výcviku, ale i mimo cvičiště a na veřejnosti - zodpovídá za škody způsobené svým psem - dodržuje dochvilnost ve výcvikové dny - neničí cvičební pomůcky a po výcviku je vrací na původní místo - cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště - upozorňuje instruktory na problémové (agresivní, apod.) chování psa - pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO - nevyužívá cvičiště a jeho zařízení ve svůj prospěch na úkor druhých členů   PES - přivazuje se nebo odkládá pouze na určené místo - neběhá volně bez dozoru po areálu cvičiště - venčí se mimo cvičiště (v opačném případě je povinností psovoda nečistotu neprodleně odstranit) - povinnou výbavou psa, který se účastní organizovaného výcviku, je kovový jednořadý obojek + v případě nutnosti náhubek   ROZPIS VÝCVIKU - výcvik s instruktorem: NEDĚLE - cvičiště na Jáně ( zimní čas štěňata 15:00 - 15:45 hod & dospělí 16:00 - 16:30, letní čas od 16.hodin) - open trénink: ÚTERÝ - cvičiště na Jáně ( zimní čas16:00 - 16:45 hod, letní čas od 17.hodin ) - výcvik obran: cvičiště u motokrosu , na Jáně , dle domluvy z figurantem. 
 
POKUD MÁTE PSA BEZ PRŮKAZU PŮVODU, JE NUTNÉ HO MÍT ŘÁDNĚ OČIPOVANÉHO A ZAREGISTROVANÉHO U ČKS, ABY MOHL NASTOUPIT NA ZKOUŠKY!!!